LĨNH VỰC XÂY DỰNG

avatar

Xây dựng dân dụng và công nghiệp là ngành chuyên về lĩnh vực thiết kế, tư vấn, tổ chức thi công cũng như quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng cũng như công nghiệp với mục đích phục vụ nhu cầu đời sống.

Từ năm 2019, công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát có mở rộng quy mô lĩnh vực hoạt động. Ngoài lĩnh vực môi trường công ích, công ty còn phát triển và mở rộng với lĩnh vực xây dựng dân dụng.