Dự án duy trì cây xanh Huyện Quế Võ

 27/08/2017

Dự án duy trì cây xanh các trục đường trung tâm Huyện Quế Võ

Quế Võ là một huyện có nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh và nhanh, trong những năm gần đây bộ mặt đô thị có sự thay đổi to lớn về diện mạo, tình hình ô nhiễm môi trường giảm hơn trước, các tuyến đường sạch đẹp và đặc biệt là màu xanh của cây đã phủ được hầu hết mọi tuyến đường.

Công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát được giao nhiệm vụ duy trì vệ sinh môi trường và duy trì cây xanh các tuyến đường trung tâm của các xã Phương Liễu, Phượng Mao và thị trấn Phố Mới. Mọi công tác được thực hiện nhịp nhàng, thường xuyên và liên tục.

Kéo dài các trên các tuyến đường các xã Phương Liễu, Phượng Mao, thị trấn Phố Mới, dự án duy trì cây xanh các tuyến trung tâm Huyện Quế Võ góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường Huyện Quế Võ

Dự án duy trì cây xanh Huyện Quế Võ là một phần trong chiến dịch cải tạo môi trường trung tâm huyện Quế Võ được UBND Huyện Quế Võ phê duyệt giao cho phòng Tài Nguyên Môi trường trực tiếp quản lý. Với các hạng mục do công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát thực hiện, một phần ước mơ xanh đang đần được đi vào quỹ đạo. Bên cạnh việc duy trì cây xanh công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát còn là đơn vị cung cấp cây xanh đô thị các loại: cây đô thị, cây hàng rào đường viền, thảm cỏ...

Hình ảnh duy trì cây xanh đô thị mà công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát đang cung cấp tại Quế Võ:

 

 duy-tri-cay-xanh-que-vo2duy-tri-cay-xanh-que-vo1

duy-tri-cay-xanh-que-vo3

 

 

Công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát - Thôn Ngọc Đôi, xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh

Website: http://moitruongdothihungphat.vn  Email: mtdthungphat@gmail.com

Tìm đường đến công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát