Cách phân loại rác thải sinh hoạt hiệu quả

20/7/2019

phân loại rác tại nguồn

Cách thành phố Hồ Chí Minh phân loại rác thải sinh hoạt hiệu quả

Phân loại rác thải tại nguồn là cách tiết kiệm và giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm môi trường . 

Trong rác thải rắn sinh hoạt, rác có nguồn gốc hữu cơ chiếm khoảng 55-60%; còn lại là rác vô cơ, khó phân hủy. Việc phân loại các loại rác thành:  rác hữu cơ, rác vô cơ và rác khóa phân hủy vừa là cách tiết kiệm và làm giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường.Trong đó:

 + Rác Hữu cơ,  là nguồn nguyên liệu lớn để chế biến thành các loại phân bón.

+ Rác vô cơ, như nhựa, thủy tinh, nylon, kim loại, cao su là nguồn nguyên liệu tái chế, dùng cho sản xuất các loại hàng hóa khác đem lại lợi ích cho xã hội, thậm chí biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá. Hơn nữa, việc tận thu các loại rác sẽ tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách tỉnh để xử lý rác bằng công nghệ đốt, đồng thời giảm được nhiều diện tích chôn lấp rác sinh hoạt.

+ Rác khó phân hủy là nguồn gây nên tình trạng ô nhiễm, không có khả năng sử dụng lại hoặc chế biến như rác hữu cơ và rác vô cơ. 

Để công tác phân loại rác đạt hiệu quả, thì việc nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác là vô cùng quan trọng. Vấn đề bất cập là nếu sử dụng xe gom rác để thu gom rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình do quy trình chứa và thu gom rác chỉ là 1 nên việc phân loại rác sẽ không hiệu quả, hiệu quả chỉ có thể triệt để khi đặt các thùng rác tại nơi quy định và quy định về màu sắc để người dân dễ nhận biết, trên vỏ thùng có in thông tin các loại rác giúp người dân dễ dàng phân loại.

Công tác tuyên truyền phổ biến người dân trong việc nâng cao ý thức, cách nhận biết và phân loại rác tại nguồn là cách giúp môi trường của chúng ta " dễ thở" hơn.

Công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát - Vì sự sống xanh

Địa chỉ: Thôn Ngọc Đôi, xã Kim Chân, thành phó Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Website: http://moitruongdothihungphat.vn      Email: [email protected]

Hotline: 0989 288 583  - 036 4 221 333

>>Xem thêm bài viết khác:

1. Phong trào " hạn chế" sử dụng túi nilong

2. Luật bảo vệ môi trường mới nhất

3. Rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp

4. Thực trạng, tình hình ô nhiễm môi trường tại Việt Nam

>>Tìm đường đi:

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3719.855734357284!2d106.10475121419472!3d21.197889185907!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c59385d7a33%3A0x8638bb716bde6c9f!2zQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBNw7RpIHRyxrDGocyAbmcgxJHDtCB0aGnMoyBIxrBuZyBQaGHMgXQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1563591619058!5m2!1svi!2s" width="1050" height="350" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>